ᴅᴀᴠʏᴅʟᴀʙᴇᴀsᴛ
Goodbye Vine ✌️ I thank and appreciate all of you 💚
...•A̶G̶A̶I̶N̶•...
ɪ ᴏᴡɴ ᴛʜᴇ sᴋʏ (xʙᴏx ʟɪᴠᴇ: sᴋʏᴇᴀᴛsᴘʟᴀɴᴇ) #Battlefield1 #XboxOne
(sʜᴏᴠᴇʟ ɢᴏᴅ) Like everyone else has been posting you can follow me here if you'd like: Twitter, Instagram, Coub = ᴅᴀᴠʏᴅʟᴀʙᴇᴀsᴛ #Battlefield1
what a night (This is one of the many updates that helped ruin Vine #ripvine)
S̶o̶n̶ o̶f̶ A̶n̶a̶r̶c̶h̶y̶ #SinisterSaturdays #LNIC
ɢʀᴇᴇᴛɪɴɢs ᴏᴛɪs (RumHamRevenge)....ᴊᴏᴋᴇs ᴏɴ ʏᴏᴜ....#LNIC
ι'd lιĸe yoυ тo мeeт мy aхe, вrυcιlle. (ιnѕpιred вy: ÐøpeŦʀλ₣łƙ)
c͟͟o͟͟m͟͟p͟͟u͟͟l͟͟s͟͟i͟͟o͟͟n͟͟
ᴰᴼᴵᴺᴳ ᵀᴴᴱ Mike Gambino ᴶᴼᴵᴺᵀ ᴬᴳᴬᴵᴺ (ᴵᴮ: RumHamRevenge)
ɢʀᴇᴇɴᴇʀ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ sᴄᴇɴᴇʀʏ
DavydLaBeast - The Early Days: You like Sunscreen?? 😂 (Filmed in 2006) #LNIC
ᴰᴼᴵᴺᴳ ᵀᴴᴱ ᴳᴬᴹᴮᴵᴺᴼ ( ᴬ Mike Gambino ᴶᴼᴵᴺᵀ) 👌
sᴇʀɪᴀʟ ᴋɪʟʟᴇʀ - ɪ'ᴠᴇ ʙᴇᴇɴ ᴏɴ ᴠɪɴᴇ ғᴏʀ ᴛᴡᴏ ʏᴇᴀʀs, ᴛʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ ᴀʟʟ ғᴏʀ ʙᴇɪɴɢ ᴍʏ ғʀɪᴇɴᴅ ᴀɴᴅ sᴜᴘᴘᴏʀᴛɪɴɢ ᴍᴇ (1 ᴏғ 2)
sᴇʀɪᴀʟ ᴋɪʟʟᴇʀ - ɪ'ᴠᴇ ʙᴇᴇɴ ᴏɴ ᴠɪɴᴇ ғᴏʀ ᴛᴡᴏ ʏᴇᴀʀs, ᴛʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ ᴀʟʟ ғᴏʀ ʙᴇɪɴɢ ᴍʏ ғʀɪᴇɴᴅ ᴀɴᴅ sᴜᴘᴘᴏʀᴛɪɴɢ ᴍᴇ (2 ᴏғ 2)